Introductie  Omgevingsrecht Trainer en Docent Arbeidsbemiddeling Contact

Milieuadviseur   ▪   Docent   ▪   Detachering en begeleiding van milieukundigen


Meer bedrijven vallen onder de werking van de algemene milieuregels


Meer

Home

Intro

De overheid stelt veel regels om het spanningsveld tussen productie en kwaliteit van de leefomgeving te reguleren. Vergunningprocedures zijn vaak ingewikkeld en kosten veel tijd.


Ik ben milieukundige met een focus op omgevingsrecht. Ik adviseer overheden en bedrijven. Ook train en doceer ik graag in dit vakgebied. Ik sta voor eerlijk en duurzaam advies. Eerst bedrijfsprocessen begrijpen, dan de juiste wetgeving ernaast leggen en tenslotte praktische afspraken maken. Oplossingen en win-win situaties zijn bereikbaar, ook nu in deze turbulente tijden!

Twitter

Linkedin

Sitemap


Home

Arbeidsbemiddeling

Omgevingsrecht

Trainer en Docent

Contact

       ▪  Over Laurens


Milieuadviseur

Detachering

Begeleiding

MilieukundigenBollenhofsestraat 3

3572 VH Utrecht

+31 (0)6 52 301140 Triodosbank 254 719 694 BTW NL16377 6234 B01 KVK Utrecht 5419 7147

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beste Martijn en Jos,

Zoals overeengekomen stuur ik bij deze de factuur over de weken 23 t/m 26 van 2012 voor de advieswerkzaamheden bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Werkzaamheden week 23: 18 uren à € 65,00 € 1.170,00

Reisvergoeding: - € 0,00

Werkzaamheden week 24: 11 uren à € 65,00 € 715,00

Reisvergoeding: - € 0,00

Werkzaamheden week 25: 18 uren à € 65,00 € 1.170,00

Reisvergoeding: - € 0,00

Werkzaamheden week 26: 14 uren à € 65,00 € 910,00

Reisvergoeding: Bezoek SuikerUnie Dinteloord en Campina Puttershoek 80 km x € 0,19 € 15,20

_____________________________

TOTAAL EXCL. BTW € 3.980,20

BTW 19% € 756,25

_____________________________

TOTAAL TE
Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende,.

Meer


Inmiddels kan ik doceren, trainen, (digitaal) examineren, begeleiden en programma’s ontwikkelenvulputate.


Meer

linkedin.com/laurensZaal

twitter.com/laurensZaal

TRAINER EN DOCENT

OMGEVINGSRECHT

ARBEIDSBEMIDDELING